Mezi obrazy jsou i dva veleslavné portréty Adely Blochové -Bauerová, které patří k absolutně nejkrásnějším malířským dílům vídeňské secese. Je to poklad, jenž by se stal pro Rakousko zcela nenahraditelnou uměleckou ztrátou. Obsáhlý článek o celé kauze přinesl německý umělecký časopis Art z něhož čerpáme fakta.

Jediná dědička bohatství z českého cukru

Američanka Maria Altmannová je jedinou dědičkou majetku židovské rodiny Blochových - Bauerových, která kdysi zbohatla na prodeji a zpracování českého cukru. Adela Blochová - Bauerová si před ještě před první světovou válkou nechal od Gustava Klimta namalovat dva portréty.

Na jednom je celá obklopená ve zlatě a její šat je pokryt secesními ornamenty - vypadá tu jako byzantská princezna - na druhém stojí ve velkém černém klobouku před barevně dekorativním pozadím. V roce 1925 Adela předčasně zemřela. A v závěti požádala svého manžela Ferdinanda Blocha-Bauera, aby portréty a její další čtyři obrazy Gustava Klimta v budoucnu daroval Rakousku.

V testamentu přesně stojí tato věta: "Prosím svého manžela, aby po své smrti odkázal moje dva portréty a čtyři krajinomalby Gustava Klimta Rakouské státní galerii ve Vídni." V dědickém řízení z roku 1926 zaprotokoloval Ferdinand Bloch - Bauer: co se týče Klimtových obrazů slibuje, že poslední přání své ženy "věrně vyplní"...

V sobotu vám deník Právo přinese více informací věnovaných této kauze.