Zvěrokruh 1 / Zvěrokruh 2
Surrealismus v ČSR
Mezinárodní bulletin surrealismu Surrealismus

Všechno staré jsem položil do skleněných rakví a na břehu moře bude se odehrávati něco ve mně, čemu budu prostě říkat obrazy. Obraz první, obraz druhý. Můžete klidně spát. Vydržím půl roku bdíti. Moje svatební formule jest již vyřknuta. Jsem zasnouben s nocí a se vším neznámým (Josef Kunstadt - Debut, Zvěrokruh 1). Nakladatelství Torst pokračuje ve znovuobjevování tvorby zakladatelské generace českého surrealismu. Reprint časopisů a prohlášení, souvisejících se surrealistickou tvorbou v Československu v letech 1930 až 1936, uvádí znovu dnes prakticky nedostupné stěžejní dokumenty moderního umění.

Doslov napsal Karel Srp. Vydalo nakladatelství Torst.

 

Eva Michorová: Učitelé, kouzelníci, zloději

S nápadem, abych si pořídila řidičský průkaz, přišla tetinka. Naše rodina má totiž mnoho hrobů. Bohužel jsou situovány dost daleko od sebe. Kdyby bývali ti nebožtíci, když ještě nebyli nebožtíci, uvažovali ekonomicky, tak by se stahovali pokud možno do jednoho místa. Protože kdo to má všecko objíždět. Ale oni se ti nebožtíci nezodpovědně usazovali, kde se jim zachtělo, jeden tam a druhej tu, a teď to máme. Tetinka na hroby děsně dbá. Říká, že hroby musí bejt v cajku, i kdyby se z toho ti pozůstalí měli třeba zbláznit. S otcem vedou na toto téma dosti líté spory.

Otec upřednostňuje živé, což tetinka považuje za rouhání, neboť se domnívá, že na prvním místě jsou ve slušnějších rodinách naopak právě ti zesnulí rodinní příslušníci. A že mají právo ležet pod rejžákem vzorně vydrhnutou žulovou (či dokonce mramorovou) deskou, pokrytou závojem květin, kupami svíček a stohy věnců. Osudy obyvatel jednoho z paneláků na okraji Kladna, popsané stylem poučeným Poláčkem či Jirotkou; černý humor a nadhled bez křečovité manýry - nepříliš častý zjev v naší prozaické tvorbě.

Vydalo nakladatelství Eroika.

 

Peter Englund: Nepřemožitelný
Historie první severní války

Monumentální kniha švédského historika odkrývá, jak pestře a krvavě se Evropané mezi sebou rvali po třicetileté válce. Karel X. Gustav patřil k největším válečníkům té doby a Englund jeho nedlouhou panovnickou éru dokázal ohromujícím způsobem využít k vynikajícímu líčení velkých i malých dějů, osudů i zvyklostí. Jedna z nejzajímavějších historických knih, které letos v Česku zatím vyšly. 

Přeložila Dagmar Hartlová. Nakladatelství Lidové noviny.