Název Orlík byl až do 60. let minulého století každému kolemjdoucímu zcela jasný. Z fotografií víme, že skutečně vypadal jako orel sedící na vysoké skále. Jenže po zatopení údolí v roce 1960 se tento efekt ztratil a nádherný Orlík vypadá skoro „utopený“ v krajině. Kniha přináší především velké množství půvabných obrázků, pohlednic a fotografií z osmnáctého až dvacátého století.

Hrad vznikl ve 13. století. Jakási stavba tam ale zřejmě stávala již dříve. Je spojen se jménem Petra Zmrzlíka ze Svojšína, mincmistra Václava IV., se Švamberky a hlavně s rodem Schwarzenbergů.

Sídlil tam mimo jiné Karel (I.) Filip Schwarzenberg, který velel v bitvě národů u Lipska roku 1813. Mezi místními lidmi je také známo, že rodina už v 19. století myslela na sociální otázky. Byla nejen zaměstnavatelem, zřídila třeba charitativní chudinský fond, který pomáhal nemajetným, které postihla nějaká neštěstí.

Knížka je bohužel překvapivě krátká, o samotné budově Orlíka a významném šlechtickém rodu pojednává pouhých dvacet stránek. Zbytek krátce zmiňuje okolní obce, malé kostelíky a zaniklé tvrze.