První část koncertu patřila Kühnovu dětskému sboru, který předvedl výhradně český repertoár, klasický i soudobý, s nímž se sbor koncem října chystá na turné po Austrálii a Novém Zélandu, což je poslední kontinent, kde Kühňata dosud nekoncertovala.

Úvod patřil líbeznému Nocturnu Leopolda Koželuha v čistém a radostném pojetí sboru pod taktovkou Petra Louženského. V Kurzově skladbě Maria, mater nostra a Novákově Ave Maria předvedl sbor schopnost interpretovat náročná soudobá díla na vysoké úrovni - intonační jistota, vyvážený zvuk sboru s krásným altovým základem a čistými soprány i dokonalá deklamace textu potěšily posluchače.

Z jiného pramene radostné hudby pak sbor čerpal při provedení tří částí z Martinů cyklu Petrklíč a rovněž tří ukázek z cyklu Šest písniček ze studánky skladatele Jiřího Temla. Prostota, zpěvnost a radost provázely oba cykly.

Ještě předtím sbormistr Jiří Chvála, který řídil provedení Martinů i Temla, spolu s houslistou Ivanem Štrausem a autorem pokřtili CD s výběrem kantát skladatele Jiřího Temla v provedení sboru. CD vzniklo ke skladatelovým letošním osmdesátinám.

Po pauze vystřídal české děti sbor z Jihoafrické republiky pod vedením sbormistra Lionela van Zyl, který předvedl směs repertoáru složenou jak z evropských skladeb, tak jihoafrických tradicionálů. V Sanctu z Messe á trios voix francouzského skladatele Andre Capleta, v Kodályho Žalmu 150, Brittenově ukolébavce z cyklu Ceremony of carols, Poulencově Ave verum a v dalších skladbách vzdaly africké děti hold evropské hudbě v příjemném, až na občasné výjimky (soprány a skupinky sólistů) čistě znějícím a procítěném podání.

Publikum ještě více zaujaly poté provedené jihoafrické tradicionály v temperamentním, nejen pěveckém ale i tanečně-pohybovém ztvárnění jihoafrických dětí, jemuž zcela zaplněný Velký sál Novoměstské radnice nadšeně aplaudoval a volal bravo. Byl to krásný večer, který dokazoval, že láska k hudbě a zpěvu se zas tak moc neliší, ať jde o české anebo jihoafrické děti.