Příběh o drsném způsobu partnerského hledání na základě inzerátu zaznamenává sice anglický venkov konce šedesátých let, daleko od hlučícího davu, v závětří bigbeatového či květinkového šílenství velkoměst, o to je však autentičtější, a vlastně současné tvrdé dramatice bližší.

Velký talent Hynek Čermák

Na inzerát totiž můžete potkat ledaskoho a první dojem může být šokem, který oboustranně ruší vklady, s nimiž jsou lidé ochotni do vztahu jít. A není tím míněno jen předmanželské smlouvání o vypořádání financí, zvláště když jich není ani na jedné straně zrovna nazbyt.

V inscenaci pro herecký pár září jeden z velkých talentů současného divadla Hynek Čermák. Kritika ho dosud přehlíží, přičemž jeho Richard III. ve Svojtkově kladenském opusu je mistrovským hereckým partem hodným zaznamenání na jeden z absolutních výkonů roku.

Také jeho Ted je gestikulačně a mimicky do detailu precizně vypracovaným, obhroublým nájemcem živořícího statečku, nahrubo tesaným člověkem bez kultury a bez vzdělání, těžce vyjadřujícím pohnutky konání, natožpak city.

Velký výkon Jachnické

Jenom zdánlivě v jeho stínu představuje Stanislava Jachnická odkvétající, afektovanou ženskou, které už velice hlasitě na poplach bijí biologické hodiny a vrhá se proto do vztahu s vědomím využít jedné z posledních příležitostí.

Jejich soužití se jeví od prvních chvil jako málo perspektivní, nepravděpodobné, ale kupodivu vzniká jakýmsi nevysvětlitelným zázrakem odmávnutý vztah s nadějí na přežití. Vztah drhnoucí, nedokonalý, v poměřování s literátskými příběhy o šťastných láskách ale životní realitě bližší.

Oba herci na scéně pracují ve velkém stylu, role mají promyšleny do minuciózních detailů. Takové rozpracování je na našich současných scénách vzácné, a možné jen na oněch menších, jakou je i A Studio Rubín na Malostranském náměstí.

Konečně se také v Praze znovu výrazněji prosadil režisér Zajíc, kterého už dávno považuji za hotového, ale někdy nepochopitelně (zejména v Rokoku) klopýtajícího.

Rubín stojí za návštěvu

Po prázdninách neváhejte. Lorna a Ted stojí za návštěvu. Tím spíš, že britský zapadákov šedesátých let i s jeho duchovním antipotenciálem je dodnes blízký podobné záprtkovitosti kdekoli na světě, a tedy i u nás.

A Studio Rubín Praha - John Hale: Lorna a Ted. Režie a výprava Ondřej Zajíc, hrají Stanislava Jachnická, Hynek Čermák.