Prahu ozdobil letohrádek Belvedere, který nechal vystavět pro svou manželku Annu Jagellonskou, s níž společně spočinul v hrobce českých králů.

Nádherný sál (Prunksaal) Rakouské národní knihovny v rozsáhlém komplexu Hofburgu hostí výstavu, na které se v zrcadle dějin představují naše a rakouské hlavní město.

Mnohý návštěvník se jistě zadívá na repliku korunovačních klenotů, užívaných od počátku 19. století rakouskými císaři. Nechal ji o tři sta let dříve zhotovit v Praze Rudolf II. jako pohřební výbavu. Připomeňme, že originální rakouskou císařskou korunu i korunu římských panovníků můžeme vidět v nedaleké klenotnici.

Z pokladů Rakouské národní knihovny pochází Zlatá bula Karla IV., která v roce 1356 upravovala vnitřní poměry říše římské; vzácný rukopis Bible Václava IV., kterou Karlův syn nechal přepsat v němčině; spolu s evangeliářem napsaným na Moravě r. 1368 pro rakouského vévodu Albrechta III.

Kulturní svazky obou měst reprezentuje rukopis opery Costanza i Fortezza, kterou pro českou korunovaci (1723) Karla VI. složil Johann Joseph Fux; rukopis hry rakouského dramatika Franze Grillparzera Libussa, zpracovaný na námět pověsti o založení Prahy, a pikantně působí partitura hudební oslavy rakouského vítězství u Custozzy (1848), jejímž autorem byl Julius Fučík.

Výstava připomíná filmové zpracování Haškova Švejka a její autoři nezapomněli na kafkovskou konferenci v Liblicích z roku 1965.

Výstava Praha:Vídeň - dvě evropské metropole potrvá v Rakouské národní knihovně do 31. října a je přístupna denně od 10 do 16 hodin (ve čtvrtek do 19 hod.). Vstupné činí 5 euro (snížené 3 euro) a k výstavě je vydán zvláštní katalog (35 euro).