Dokumentace restaurátorských prací a představení některých vzácných archiválií, například náčrtníku malíře Chittussiho, zpěvníku pražských kramářských písní, několika kolorovaných diplomů atd. představuje také záchranu sbírek Archivu Akademie věd ČR.

Autory výstavy jsou ředitelka AAV Ludmila Sulitková, Martin Martinovský a za AHMP Jan Vichra a Hana Zemánková.

Voda v AAV dosahovala místy až 4,5 metru a poničila spisový materiál, několik desítek tisíc negativů a pozitivů fotosbírky, soubor unikátních gramodesek, na pět stovek diplomů českých vědců, sbírku medailí a dvaadvacet tisíc svazků odborné knihovny. Významným pomocníkem při jejich obnově byla německá nadace Kulturstiftung des Bundes.

Zkáze neunikl ani AHMP v Holešovicích, správní archiv pražského magistrátu, spisy podniků zrušených v devadesátých letech 20. století... Obnova se uskutečnila nejprve zmrazením v Herálci na Žďársku, vysoušením v Blansku a vydesinfikováním v archivu na Chodovci.

Zajímavá výstava předvádějící proces záchrany a obnovy cenných dokumentů potrvá v Clam-Gallasově paláci až do 3. října.