Jeho pět skladeb přijel do Prahy interpretovat Estonský filharmonický komorní sbor s dirigentem Tonu Kaljustem. Názorně prokázali, že jsou v současnosti asi nejlepšími tlumočníky náročných skladeb duchovně zaměřeného autora žijícího od roku 1980 v Německu. Podpořil je i orchestr našich rozhlasových symfoniků (SOČR) a společně připravili publiku velký zážitek.

Pärtova meditativní hudba je i jakousi vlastní formou „baltického minimalismu“ s častým opakováním pasáží introvertních děl, což dokumentovali již úvodní Fratres se sólistou houslistou Vlastimilem Kobrlem.

Kratší skladby (ještě Cantus a Adamův nářek) byly doplněny vrcholnými autorovými vokálními díly Salve Regina a Te Deum. V nich zcela exceloval estonský sbor, jehož starou hudbou poučená interpretace nadchla posluchače.

Z víkendových koncertů připomeňme sobotní v Rudolfinu, na němž vystoupil švýcarský Tonhalle Orchestra z Curychu s díly Widmanna, Brahmse a Dvořáka pod vedením francouzského dirigenta Lionela Bringuiera. Prokázali všestrannost a stylovou dokonalost.