„Na návštěvníky čekají komorní koncerty v podání polského orchestru hrajícího na dobové nástroje Orkiestra historyczna, sólové koncerty předních umělců, jako je nizozemská sopranistka Laila Cathleen Neuman, sólista opery v Düsseldorfu Roman Hoza, polská houslistka Martyna Pastuszka nebo loutnista Jan Čižmář,“ přibližuje program dramaturgyně Patricie Částková. „Nebude chybět ani baletní představení tak, jak se hrálo na královském dvoře ve Versailles v provedení souboru historických tanců Alla Danza Brno Baroque a za doprovodu orchestru Plaisirs de Musique. Nedělní program bude obohacen o scénické provedení kantát G. F. Händela. “

Využití celého areálu valtického zámku je festivalovou barokní premiérou. Po oba dny program otevřou již v 10.30 slavnostní fanfáry na zámeckém nádvoří. Představení i koncerty se uskuteční na nádvořích, v barokním divadle, v jízdárně, kapli i v zahradním amfiteátru. Kromě toho chystají realizátoři i workshopy pro děti i dospělé. Jeden z nich se bude věnovat „La belle dance“, tedy krásnému tanci 18. století, další pak opeře anebo bubenickému umění. Diváci budou moci obdivovat i nádherné barokní kostýmy a okusit dobovou atmosféru. Během festivalu budou za snížené vstupné pořádány komentované prohlídky zámku.