Vedoucí souboru Werner Herbers sestavil soubor z hráčů slavného Concert Gebouw Orchestru a vedle českých skladatelů objevuje i další mistry té doby, kteří patřili k nacisty odsuzovaným "zvrhlým" umělcům a jejichž osud byl většinou tragický.

Oba pražské programy spojily známé, méně známé i dokonce zapomenuté skladatele. Vedle B. Martinů, A. Háby, V. Ullmanna a E. Schulhoffa jsem slyšeli i 6 miniatur Hannse Schimmerlinga, brněnského židovského skladatele, druhý večer zase obsahoval cyklus Svědectví o nás, dílo tehdy levicového pražského židovského skladatele Jana Waltera Süsskinda. Objevem pro mnohé byly i dvě dadaisticky hravé skladby Miroslava Ponce, později známého divadelního skladatele. Příští rok se Nizozemci vrátí do Prahy se skladbami E. F. Buriana.