Martin David: Venkoncem

Občas až dadaistické hříčky teplického rodáka (1964), krátké texty vyvolávají barevné obrazy lvů salonů, nalíčených žen, přezrálých hrušek na stromě, akrobatických letadel na nebi či žhoucích těl na louce: "A tohle je vlajkoví lodi, / jíž se plavím životem," / ukázal muž kladívkem / na sušící se ženiny kalhotky / (různobarevné, měkce bledé). (Na zámořské lodi)

Vydává Weles

Ladislav Muška: Zlato

Náhradu v penězích od družstva nedostanu, nedostane ji nikdo. Kdo to moh vědět líp než já, spolu s Kalouskem jsme vyřizovali restituce a nároky dalších členů. I těch, kdo do JZD šli dobrovolně, aby šli příkladem; ti se teď handrkovali o každý metr půdy. Rozděloval se movitý majetek. Mně připadl traktor, dvoukolák a valník, pluh, sekačka, a nějaké nářadí, dokonce si mohu vzít kombajn. S traktorem jezdit umím, v zemědělské škole jsem si udělal průkaz na všechno, co má kola; poradím si, až budu obnovovat meze rozorané družstvem, aby nám deště neodplavovaly zem. S tím si poradím, ale co s tou zemí, děde?

Budovatelským románem, zrcadlově obráceným, by se dal nazvat Muškův text o "obnovování" mezí. Ale to "budování" znamená každodenní boj s nejistotou, vychytralostí, drzostí, bez plakátového optimismu, ale i beze smutku, neboť tak jde život. Autor si při psaní vypomohl přijatelným množstvím patosu a s "historickými" pasážemi z 50. let příběh rodiny Václava Pulkarta zobecňuje do podoby ságy. Že by se v české literatuře konečně oživila položka vesnická próza?

Vydává Kapucín

Franz Wurm: Rozevřená fuga

Pražský německý básník (1926) Prahu nakvap opustil v roce 1939 a po deseti letech v Anglii zakotvil v Curychu, odkud si na konci 60. let na tři roky odskočil do Čech, pak na rok do Izraele a nyní žije v italsko-švýcarské Asconě. Druhý český výbor (první vyšel 1974) zahrnuje verše z let 1986-1996.

Wurm překládá do němčiny Shakespeara, Chara i Holana, jeho vlastní poezie je ale úspornější, jak hraná na basu a zní česky (přesněji: jakoby přeložená ze skvělé češtiny do skvělé němčiny a zase zpátky). Srovnání: podobný je mnohdy Ludvík Kundera.

Přeložila Věra Koubová. Prostor