Kniha vznikla díky blízkému příteli kazatele Jana Husa Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína. Bible se dochovala ve třech svazcích, dva z nich jsou v Litoměřicích a jeden v Třeboni a běžně není veřejnosti přístupná.