Během deseti dnů se v Hronově představí 20 domácích a 3 zahraniční soubory. Inscenace se vybírají z nejvýznamnějších domácích přehlídek a podle ředitele festivalu Milana Strotzera je to takřka tisíc divadelních akcí nejrůznějších druhů a žánrů. Na přehlídku se tak dostane opravdu jen špička amatérského ledovce.

Vstupní Hadrián z Římsů jednorázového uměleckého seskupení Přineslih dokázal známou pravdu, že ani shromáždění zkušených ochotnických bardů nezaručí výsledku kýženou kvalitu. A tak jsme byli svědky poněkud rozvleklého a křečovitě humorného přepisu staré dobré hry, kterou by V. K. Klicpera zpočátku nejspíš ani nepoznal. Přesto měla inscenace i své vrcholy - především v neodolatelně melancholickém Hadriánovi Jiřího Borůvky, jehož by amatérům mohly závidět i profesionální scény.

Z ostatních dosud zahraných titulů potěšila křehká a loutkářsky vynalézavá Pastýřka Dramatické školičky ze Svitav a kosmicko-havířská sci-fi Impérium vrací uhlo souboru Prča Production z Frýdku-Místku.