Stejně jako v bibli bůh, umí i Pechánek učinit na plátně slovo tělem. Dokonce nepotřebuje celé slovo, stačí mu písmeno, se kterým nakládá jako s figurou. A zasazuje ji do kontextu, jehož smysluplnost podporuje na první pohled jasnými, ale i skrytými symboly. Kontrast mezi daným významem a latentním druhým plánem pak vytváří potřebné napětí k tomu, aby pozorovatel propátrával naznačený děj ze všech stran.

Druhým aspektem Pechánkovy tvorby je důraz na symboliku barvy. Ve dvojici děl nazvaných Pocta Janu Husovi I a II chce především naznačit palčivou hmotu ohně stravujícího neústupného kazatele.

Významným aspektem tvorby Miroslava Pechánka je důraz na symboliku barev (Pocta Janu Husovi I, 2012).

Významným aspektem tvorby Miroslava Pechánka je důraz na symboliku barev (Pocta Janu Husovi I, 2012).

FOTO: Jan Šída, Právo

Oprostil se však od transparentního zobrazení trpícího světce. Ten je připomenut jen gotickými verzálami J a H v červené i žluté verzi. A téma ohně jako živlu rozvedl volnou citací, kterou představuje krabička sirek s nápisem Safety Match na etiketě.

Na druhé verzi obrazu ještě připomenul Husovo domnělé kacířství, když na horní okraj postavil čtyři černé ďábelské démony, které měl odsouzenec na posměšné papírové čepici, s níž šel na hranici. Černá a červená byly ve středověku symbolem smrti a krve, takže je grafik využil k tomu, aby celou scénu ještě podtrhl.

Bohatá plakátová tvorba

Podobně strukturuje starozákonní triptych Judita s hlavou Holoferna. Svůdkyně je vyjádřena opět pouze jedním písmenem, štíhlým J, a popravený milenec výrazně červenou tečkou vedle černého H. Vypadá jako krvavá skvrna a ležící verzálka připomíná uťatou hlavu.

V plakátové tvorbě je tvůrce výrazově bohatší. Využívá takřka surrealistických koláží, odkazuje k psychedelickým tématům šedesátých let, adoruje secesi i hravost popartového snění.

Tvorba Miroslava Pechánka má oporu především v řemeslně dokonalém zpracování. Jeho nejsilnější stránkou je fakt, že dokáže své abstraktní nápady zhmotnit. A umí pozorovateli předat aspoň na chvíli část své fantazijní invence.

Miroslav Pechánek: Písmo, obraz, film
Galerie umění, Karlovy Vary, do 2. srpna

Celkové hodnocení: 90 %