Kurátoři Ulrika Poock a Petr Vaňous oslovili dvakrát osm výtvarníků z Německa a České republiky s průměrným věkem kolem třicet let. Za českou stranu se výstavy účastní například Filip Černý, Jakub Špaňhel, Michaela Bufková a Lubomír Typlt.

Obě metropole prošly v posledních letech analogickým vývojem. Konfrontace tendencí a pozic má otevřít zájemcům stanoviska druhé strany, objevit to, co je společné a protikladné. Organizátoři se nepřímo dotknou i nedávné minulosti obou měst - zkušenosti s dlouhodobým působením totalitních režimů na straně jedné a života v obklíčení na straně druhé. Chtějí navázat a prohloubit tradiční kulturní kontakty obou metropolí, doložitelné zejména ve 20. a 30. letech 20. století.

Po výstavě, která potrvá do 29. srpna a jejíž těžiště spočívá v prezentaci nejmladší malby, budou následovat další tematicky pojaté projekty (socha a objekt, design, architektura, grafika, instalace, fotografie, performance a video art). Na závěr by se měla objevit "megavýstava" shrnující všechny předešlé ročníky Intercity: Berlín - Praha. Výstava je otevřena od úterý do neděle v době od 10:00 do 19:00.