Splnil pořad to, co jste chtěl?

Očekávali jsme, že oživí zájem o dějiny Protektorátu a široké divácké obci přístupnou formou přinese poučení o tom, jak v této době vypadal život obyčejné venkovské rodiny. Tento cíl považuji za naplněný, i proto že z výzkumů publika víme, že pořad k tématu přitáhl diváky, kteří by na historické či společenské dokumenty v televizi běžně nekoukali.

Jak vnímáte zvláštní zahraniční ohlasy z USA či Izraele? Tam šokovala samotná existence pořadu, nikoliv jeho kvality. Oni ho dokonce ani neviděli...

Většina negativních reakcí vyvstala ještě dříve, než se pořad vůbec začal vysílat. Domnívám se, že vše spustila nešťastná souhra okolností, kdy se na našich webových stránkách v souvislosti s pořadem objevil výraz reality show místo věcně správnějšího dokureality, případně ještě přesnějšího living history, a to navíc ve spojitosti s názvem první epizody, který zněl Vítejte v pekle.

V kombinaci s názvem pořadu, a asi také se zkušenostmi běžného diváka s reality show na komerčních televizích, se náhle vynořil obraz jakési laciné senzace na účet obětí 2. světové války, který ještě před uvedením prvního dílu začali řešit lidé na Facebooku, odkud už je dnes krátká cesta do zahraničních médií.

A když Jon Stewart z HBO potřeboval vtipný úvod ke své kritice zneužívání obrazu a jména Adolfa Hitlera ke komerčním účelům v Thajsku, zrodila se nám nečekaná světová senzace. Dnes už je situace jiná. Dovolená v Protektorátu byla vybrána mezi dvacet nejzajímavějších formátů, které vznikly v evropských televizích v roce 2015, a bude představena na Creative Forum v Berlíně. Zájem o formát jsme rovněž zaznamenali od nizozemských veřejnoprávních televizí.

Udělal byste dnes vše stejně, včetně slova Dovolená v názvu, který některé lidi tak provokoval?

Ano, za názvem Dovolená v Protektorátu si stojím. Tato forma nadsázky se mi jeví jako přijatelná a nepřesahující meze dobrého vkusu, spojení slov dovolená a Protektorát bylo od počátku záměrnou ironií a vyjadřovalo mimo jiné reálný zlom v pocitech účinkující rodiny, která z naladění na dovolenou ve starých časech procitla první ráno na statku do mnohem ponuřejší reality, než jakou si přestavovala.

Bude mít pořad pokračování, nebo vznikne podobná reality show z jiné doby?

Uvažujeme o tom a jako zásadní vnímáme, aby se zvolené období nějakým způsobem vztahovalo i k dnešku. Život během ozbrojeného konfliktu, střet s totalitní mocí, naprostá ztráta ekonomických jistot, to jsou všechno situace, které většina z nás před pár lety považovala za velmi vzdálené. Vzhledem k politické a společenské situaci, především na východ a jih od nás, tyto hrozby opět nabývají na aktuálnosti. Zajímavý byl například návrh jednoho z recenzentů na Dovolenou v normalizaci, k zamyšlení je Dovolená za hospodářské krize, ale volbě tématu pro případnou další řadu se budeme teprve důkladně věnovat, radit se s odborníky, historiky, sociology, tak jako u řady první. Tuhle fázi považujeme za stěžejní.

Dovedete si představit, že by se v Čechách točila Dovolená za odsunu sudetských Němců? To by byl poprask...

Nedovedu. Jsou samozřejmě hranice, za které s formáty tohoto typu, respektive s jakoukoli simulovanou realitou v televizi, nelze jít. Protektorát je historické období, které řadě lidí přineslo duševní i fyzické utrpení. Mnoho lidí ale během Protektorátu neřešilo ani tak přímé ohrožení života, nýbrž omezení osobní svobody, morální dilemata, materiální strádání. Situace jako odsun Němců - nebo třeba pobyt v koncentračním táboře či v komunistickém lágru - které jsou v mnoha ohledech daleko vyhrocenější, žádná simulace nemůže ani vzdáleně přiblížit.