Za téměř 1,1 miliónu liber (asi 41,4 miliónu Kč) se prodala bronzová socha Evy. Odhadovalo se, že dílo by mohlo vynést až 1,2 miliónu liber (46 miliónů Kč).

Za sochu Afrodity, která byla oceněna v rozmezí 600 až 800 tisíc liber (30,6 miliónu Kč), nabídl kupec 722 500 liber (27,6 miliónu Kč).

Rodin se narodil v roce 1840 a zemřel v roce 1917. Zaměřoval se zejména na lidské tělo, jehož znázorňováním usiloval o vyjádření hlubokých duševních rozpoložení. Tím postavil základ modernímu sochařství, které se odpoutalo od antiky, jež do té doby nebyla překonána.