Travelogue I ukazuje nejtypičtější pojetí Sashy Waltz, která sice hodně stavěla na fyzické průpravě, ale hlavně přenášela tanec do odlišného kontextu. Nejslavnější dílo se odehrává v kuchyni a ukazuje rituál běžných domácích činností, které významnou měrou ovlivňují náš každodenní život.

Travelogue I Sashy Waltz

Travelogue I Sashy Waltz

FOTO: Sebastian Bolesh/Tanec Praha

V případě Travelogue se dá dokonce hovořit o jakési obdobě básnické poezie všedního dne. Běžné činnosti však jsou naráz ukázány ve zcela novém úhlu, neboť jsou přeneseny do světa moderního tance, kde ještě více vyvstává napětí mezi protagonisty.

Travelogue I Sashy Waltz

Travelogue I Sashy Waltz

FOTO: Sebastian Bolesh/Tanec Praha