Oblastní galerie v Liberci připravila k jubileu výstavu Rapsodie v modrém, což byla umělcova nejoblíbenější barva.

Mezi pětatřiceti exponáty bude i vlastní podobizna malíře z roku 1904, která se prakticky vytratila z povědomí. I v soupisu jeho tvorby z roku 2002 je vedena pod názvem Studie hlavy.

Autoportrét Špála vytvořil v devatenácti letech ještě za studií na pražské Akademii výtvarných umění. Výstava potrvá do 30. srpna.