Program respektoval dětské publikum, kterého bylo v sále dost, jak délkou, tak i přístupností skladeb. Jednotícím prvkem jejich výběru byl fakt, že všichni skladatelé jsou letošními jubilanty. Jakub Jan Ryba (1765–1815) dokonce dvojnásobným. Sbor uvedl výběr z jeho dvanácti písní ze sbírky Dar pilné mládeži, která vyšla tiskem až po Rybově smrti v roce 1829. Jsou to prosté kratinké písně, jejichž názvy – Čest, Šťastní žáci či Dítě veselé – svědčí o jejich lehce naučném zaměření. Sbor je provedl s pochopením vůči jejich prostému půvabu.

K Rybovým písničkám má svou nekomplikovanou zpěvností blízko cyklus dětských písní Co to zvoní, co to cinká? druhého jubilanta, skladatele Zdeňka Šestáka (1925). Třetím jubilantem první části večera byl Jiří Teml (1935) a jeho malá kantáta Ptačí rozhlásek pro dětský sbor a osm nástrojů, těžící mimo jiné z nápodoby ptačích hlasů.

Všechny tři skladby sbor interpretoval s muzikalitou, intonační čistotou a příkladnou snahou o srozumitelnost textu. Prostor kostela sv. Šimona a Judy je ale svou akustikou zrádný, takže proporčnost zvuku klavíru v dokonalém doprovázečském umění Daniela Wiesnera, případně komorního ansámblu, byla vůči dětskému sboru nevýhodná, projevilo se to zvláště při jednotlivých sólech, kdy byly děti fyzicky i zvukově utopeny za klavírem.

Po pauze pak v provedení Kühnova dětského sboru zazněly dvě části z cyklu Český rok op. 24 skladatele Jana Hanuše (1915–2004), od jehož narození letos v květnu uplynulo sto let. Hanušův cyklus má sbor v repertoáru od vzniku skladby v polovině 50. let, takže ho zpívá již několikerá generace dětí. Na folklórní texty sebrané K. J. Erbenem, jež známe ze zhudebnění Bohuslavem Martinů, Zdeňkem Lukášem a dalšími skladateli, složil Jan Hanuš krásnou lyrickou skladbu, na níž vynikla sezpívanost, barevnost a zvuková vyrovnanost Kühnova dětského sboru, která je letitým dílem Jiřího Chvály, jenž celý koncert dirigoval.

Koncert k Mezinárodnímu dni dětí byl milým příspěvkem do programu Pražského jara, který potěšil děti i dospělé, včetně přídavku – sboru Přiletěly vlaštovičky ze Tří ženských sborů Bedřicha Smetany. Z hlediska vysoké profesionální úrovně sboru lze vznést jen jednu otázku – opravdu musí děti zpívat všechny skladby z not? I Rybovy prosté písničky?

Kühnův dětský sbor: Koncert pro rodiče s dětmi
Pražské jaro, 1. června 2015, Kostel sv. Šimona a Judy, Praha.

Celkové hodnocení: 80 %