Program by měl být označen symboly vhodnosti a nevhodnosti (tzv. labelling) pro děti a mladistvé. Labelling v tomto případě jsou ikony, které označují druh potenciálně nevhodného obsahu v pořadu. Například násilí nebo sex.

KOMENTÁŘE DNE:

Rozvrácená společnost? - Nad důsledky migrační krize se zamýšlí Thomas Kulidakis - Čtěte zde >>

Doporučení by měla vydávat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání po konzultaci se samoregulačními orgány, například s Asociací televizních organizací. Zástupci hlavních českých televizí však spíše preferují samoregulaci.

Materiál již také neobsahuje zmínku o vulgaritách a nadávkách, na které je vysílací rada dosud nucena provozovatele upozorňovat, přestože za tyto prohřešky nemůže udělovat sankce. Ministerstvo již dříve uvedlo, že v nové úpravě tato povinnost nebude zahrnuta.

Pracovní materiál také specifikuje sponzorské vzkazy či takzvané politické sdělení, které by nemohlo být zařazeno do vysílání.