Thriller Ty je deníkovým záznamem mysli nebezpečného stalkera. Joe je mladý, sečtělý a inteligentní muž, pracující v knihkupectví, který si vyhlédl dívku, studentku literatury Beck. Okamžitě pojal nutkavý pocit, že musí být jeho. A k tomuto cíli jde přes mrtvoly. Spletitou sítí promyšlených „náhod“, vykonstruovaných situací a stalkingem se snaží dívku získat.

Er forma, kterou autorka celý děj podává, je natolik submisivní, že přiměje čtenáře v gradujících momentech stát na straně Joa. Mezi jeho oběti patří třeba mladík, který v sobě zosobňuje vše, co lze na mladé generaci odsoudit. Celým výsledkem je pak maximálně paradoxní fakt, že vraždící stalker je charakterově vlastně z určitého pohledu nejbohatší a nejvíce oduševnělou postavou.

Autorka do středu románu a jako vypravěče staví krystalickou podobu šíleného a tak trochu geniálního stalkera. Nebezpečný muž neváhá ve jménu získání srdce své oběti vraždit a všechny své zločiny bez zaváhání hází do škatulky „účel světí prostředky“.

Caroline Kepnesová vede čtenáře velmi jednoduše po lineární linii, nepřeskakuje, neodbočuje, plně se soustředí výhradně na myšlenky Joa. Tuto jednoduchost protkává kulturními odkazy, okořeněnými soudem hlavního hrdiny. Jeho nechutí k mainstreamovým autorům Stephenu Kingovi a Danu Brownovi, potažmo jejich čtenářům, je román zcela prosycen.

Autorka výrazně pracuje s motivem sociálních sítí, skrze tweety dává děj do pohybu, vytváří charaktery postav a obohacuje děj vtipem.

Temnost typickou pro thriller rozbourává vtipem a častými perverzními a erotickými výjevy. Postrádá pochmurnou atmosféru, což ovšem není nikterak na škodu. Nepracuje s prvkem napětí a tajemství, pouze nechává nahlédnout do mysli a do způsobu uvažování výjimečně nebezpečného jedince.

Knize nelze upřít, že je ryze zábavná. Zároveň v sobě nese nepřímo vyřčený apel na uživatele sociálních sítí. Prozrazovat detaily ze svého života na internetu se totiž nemusí vyplatit.

Caroline Kepnes: Ty
Domino, překlad Jan Netolička, 448 stran, 349 Kč

Celkové hodnocení: 70 %