Rendellová byla letos v lednu hospitalizovaná kvůli mrtvici. Její stav byl velmi vážný.
Spisovatelka napsala více než 60 knih. Prosadila se hned v roce 1964 svou prvotinou Smrt má jméno Doon.

Její nejoblíbenější knihy byly detektivky s inspektorem Reginaldem Wexfordem, ale pod jménem své babičky Barbary Vineové napsala také mnohem temnější psychologické thrillery. „Ruth a Barbara jsou dva aspekty mne,“ uvedla a dodala, „Ruth je tvrdší, chladnější, více analytická a pravděpodobně agresivnější. Barbara je ženštější. Dlouho jsem chtěla, aby měla svůj hlas stejně jako Ruth. Byl by to jemnější hlas, mluvící pomaleji, je sensitivnější a intuitivnější.“

Její knihy získaly většinou cen pro autory detektivek, byly vysoce hodnoceny, protože svou kvalitou přesahovaly detektivkářskou subkulturu. V roce 1997 byla povýšena do šlechtického stavu.

Na dvacet knih bylo zfilmováno a byl natočen i televizní seriál s příběhy inspektora Wexforda.

Její smrt je další velkou ranou pro britskou detektivní školu, protože loni zemřela další významná autorka P. D. Jamesová.