V pražském Rudolfinu zahrají od 19.30 hodin pod vedením německého dirigenta Philippa von Steinaeckera s dalším německým hostem, houslistkou Isabelle Faustovou, Koncert pro housle a orchestr d moll Roberta Schumanna a Serenádu č. 1 D dur Johannese Brahmse. Na úvod zazní od Igora Stravinského Koncert pro orchestr Dumberton Oaks.

Isabelle Faustová je u nás častým hostem, nahrála dokonce na desky s PKF houslové koncerty Dvořáka, Martinů a Beethovena pro Harmonia Mundi. Dirigent von Steinaecker vystoupí v Čechách poprvé.

PKF - Prague Philharmonia má v dalších dnech na programu dva komorní koncerty. V pondělí v Českém muzeu hudby zahraje duo Jan Fišer (housle) a Ivo Kahánek (klavír) v programu Z českých luhů a hájů skladby Antonína Dvořáka pro housle a klavír. V úterý skončí cyklus Krása dneška v Experimentálním prostoru NoD večerem Matematika a hudba s díly Iannise Xenakise v provedení Fama Quarteta. Začátky vždy v 19.30 hodin.