Ze současných radních mandát obhajuje předseda Dědič a člen rady Jiří Kratochvíl. Do vybrané patnáctky se rovněž dostali novinář a bývalý člen vysílací rady Petr Žantovský, někdejší šéf kabinetu Zdeněk Šarapatka, pedagog Daniel Váňa, novinář Petr Brod, historik Jiří Militký, bývalý ředitel ČT2 Jan Mrzena, univerzitní pedagog Tomáš Glanc, katolický duchovní a lékař Jaroslav Maxmilián Kašparů, historik a pedagog Nikolaj Savický. Šanci do sněmovní volby naopak nedostaly bývalé radní Dana Makrlíková nebo Helena Fibingerová.

Patnáctičlenná Rada České televize je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje právo kontrolovat činnost ČT. Do působnosti náleží například jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií, schvalovat rozpočet a závěrečný účet nebo kontrolovat plnění rozpočtu ČT. Naposledy se rada obměnila loni v březnu, kdy poslanci zvolili šest nových členů. Současné funkční období v květnu skončí rovněž Josefu Pavlatovi, Petru Koutnému a Janu Prokešovi.

Princip fungování a výběru členů do mediálních rad je dlouhodobě diskutovaným tématem. Politický výběr kandidátů nominovaných jednotlivými sdruženími kritizují občanské iniciativy i lidé z médií, kultury a dalších oborů. V letošním roce se očekává změna pravidel fungování těchto rad. Ministerstvo kultury již oznámilo práce na novele zákonů upravující obě veřejnoprávní média, návrh zákonů chce předložit do konce roku.