Editor Václav Macek oslovil několik desítek autorů z Evropy, aby popsali fotografickou historii toho kterého národa. Na české kapitole se podíleli i naši přední teoretici fotografie Jan Mlčoch a Vladimír Birgus.

„Je to opravdu ambiciózní dílo, na které bylo nutné soustředit velké tvůrčí síly. Chceme, aby si i naši čtenáři díky této publikaci rozšířili obzory o české fotografii a mimo jiné si uvědomili, že i toto médium bylo mnohdy zneužíváno,“ uvedl Mlčoch.

Jan Mlčoch

FOTO: Právo - Jan Šída

„Ve svém příspěvku se snažíme ukázat také tvorbu autorů, kteří přesahují český kontext, a na druhou stranu jsme zařadili tvůrce, kteří stále čekají na objevení veřejností,“ dodal Birgus.

Publikace je natolik pečlivě připravená, a to jak informačně, tak i po grafické stránce, že prostě svým panevropským pojetím přesahuje československé reálie. Tuto ambici autoři nijak nezakrývají a editor Macek zdůraznil snahu distribuovat dílo po celém světě. Proto je publikace výhradně v angličtině, která v dnešní době plní funkci mezinárodního jazyka.

Knihy mají i didaktický rozměr. Čtenář se totiž musí s textem sžít, musí v něm umět hledat a přemýšlet při překladu i nad významem textu samotného. Proto si Dějiny evropské fotografie najdou cestu jen k lidem, kteří mají o tento druh umění zájem.

Zásadní přínos tkví v přehledném exkurzu vývoje fotografie ve všech evropských zemích, který je navíc zasazen do historických i společenských kulis. Poprvé jsou v detailním zpracování uvedeny například dějiny ukrajinské fotografie, která byla předtím vždy zařazována do ruského kontextu, stejně tak historie fotografie albánské, rumunské či finské.

Jestliže Mlčoch na křtu řekl, že se musíme naučit číst fotografii, a tak jí porozumět, charakterizoval poslání velkorysé publikace.