Po turné po Spojených státech, Finsku, Estonsku, Řecku a několika francouzských městech mají možnost shlédnout část soukromé sbírky zvané abcd (to znamená: Art brut connaissance et diffusion, česky Art brut - poznání a šíření) obyvatelé a návštěvníci města nad Seinou.

Umění v surovém stavu

Art brut, které je u nás překládáno jako "umění v surovém stavu", je čistou, spontánní tvorbou, která se vymyká kulturním konvencím. Vyvěrá z podvědomí autorů, kteří až na výjimky nejsou poznamenáni akademickým výtvarným vzděláním. Jedná se vesměs o lidi na okraji společnosti, o duševně nemocné, či dokonce o spiritistická média, kteří tvoří z nutkavé vnitřní potřeby, aniž by se přitom snažili zařadit do jakéhokoliv výtvarného směru. Jejich cílem není vytvářet umění, potenciálního diváka ignorují.

Přesto, nebo možná právě proto, je jejich dílo nabité magickou silou syrové osobní výpovědi, která uchvacuje svojí autenticitou a originalitou. Art brut je nejčistší formou výtvarného sebevyjádření a jako takové nachází stále širší okruh obdivovatelů. Především ve Spojených státech, kde je zahrnováno pod termín "outsider art", vzniká každoročně několik galerií a soukromých i státních sbírek.

Zlomek rozsáhlé sbírky

Díky tomu, že majitel sbírky abcd, francouzský filmový tvůrce Bruno Decharme, začal Art brut sbírat už před čtvrt stoletím, zahrnuje jeho kolekce díla, která jsou dnes již naprosto nedostupná.

V Pavillon des Arts, kde je vystaveno jen 250 děl - zlomek z jeho několikatisícové sbírky, se návštěvníci potkají tváří v tvář s autory, kteří jsou dnes již považováni za klasiky Art brut, jako jsou Adolf Wölfli, Aloise, Carlo Zinelli, Henry Darger, Scottie Wilson, Martin Ramirez nebo Češka Anna Zemánková. Spolu s nimi Decharme, který je spoluautorem koncepce výstavy, představuje i nejnovější objevy, které nadšeně a obětavě vyhledává po celém světě.

Členění dle regionů

Výstava je rozdělena na geografické sekce Západní, Střední a Východní Evropa, Spojené státy a Jižní a Střední Amerika. Zřetelně se tak vyjevují dvě zásadní skutečnost. Art Brut je srozumitelné napříč kulturami. V rámci jednotlivých celků lze vystopovat společně sdílené kulturní prvky. Tato skutečnost je sice v rozporu s požadavkem naprosté nedotknutelnosti kulturními vlivy, kterou ve 40. letech 20. století stanovil sběratel, teoretik a první propagátor Art brut, francouzský malíř Jean Dubuffet, nicméně je evidentní. Tvůrci Art brut si z kultury, která je obklopuje, vypůjčují podvědomě některé prvky, které však v proudu své imaginace přetvářejí zcela originálním a na tradicích nezávislým způsobem.

To je patrné i v české sekci, která je zde prezentována úctyhodným počtem autorů: Petr Dobšák, Zdeněk Košek, Zbyněk Semerák, Frances, Luboš Plný, Karel Havlíček, Leoš Wertheimer a již zmíněná Anna Zemánková. Její početnost je to důsledkem Decharmovy intenzivní spolupráce s českou pobočkou jím založené asociace abcd

A corps perdu - abcd, une collection d´Art brut ; Pavillon des Arts ; Les Halles, Porte Rambuteau, Terrasse Lautréamont, otevřeno do 26. září denně kromě pondělí od 11.30 - 18.30 hodin