Příběh není romanticky idylický. Její milovaný Mánek Mešjaný (David Švehlík) je zbabělec. Nejprve se rozhodne pro výhodný sňatek s Maryšou Kotlibovou (Natálie Drabiščáková) ze statku. Eva (Kristina Maděričová) si tak trochu natruc vezme pro změnu kožešníka Samka Jagoše (Pavel Liška). Pak se ale stane Mánkovou robou na cestě za prací.

Vyostřující aktualizace

Jiří Pokorný se po Janu A. Pitínském v Uherském Hradišti pokusil ještě vyostřeněji vrátit Preissovou našim dnům. Ve Slováckém divadle nebylo možné jedno z kultovních témat o vzdoru ženy v patriarchální společnosti, významem výpovědi se rovnající Ibsenově Noře, zcela oprostit tradice. To si Pokorný Na zábradlí troufnout mohl.

Příležitosti ukázat Gazdinu robu ve světle moderní provokativní divadelní poetiky, prokázat životnost příběhu v naší společensky ještě ne tak k emancipaci pokročilé éře, využil dokonale. Od úvodního obrazu folklórní vyprázdněnosti jakýchsi dnešních slováckých slavností s volbou místní superstar není pochyb o tom, že Pokorného otisk dávného dramatu bude provokativní, ale o nic méně naléhavý než kdysi odvážná výpověď autorky. Příběhu dráždivého až do Evina hořkého konce po životních zklamáních.

Je to stále táž rozporuplná oscilace člověka mezi statečností a zbabělostí, opravdovostí a kašírováním, odvahou a přízemností, pravdou a lží. Proměňují se jenom kulisy prostředí. Problém střetu životních koncepcí zůstává, přičemž vítězícími bývají spíše představitelé přikrčenosti, slepé poslušnosti, kteří nevyčnívají z řady.

Sólo pro K. Maděričovou

Pokorný se mohl spolehnout na plejádu zářivých hereckých osobností Na zábradlí.

Jevišti vévodí Kristina Maděričová v roli tvrdohlavé, okolí převyšující Evy. Mánkovu cílevědomou, sebejistou, synáčkovou cestou ke štěstí podle vlastních představ umanutou matku hraje Zdena Hadrbolcová. Dobře je vybudován také povahopis soků v lásce Mánka a Samka (David Švehlík a sugestivně pokřivený Pavel Liška).

Ze sboru postav zřetelněji vystupují také Jaroslava Tvrzníková (Evina tetka), Natálie Drabiščáková (Maryša Kotlibová), Magdaléna Sidonová (Zuzka), Igor Chmela (pan Černý). V roli folklór maloměšťácky vyznávající Notáriusky se neztrácí ani ředitelka divadla Doubravka Svobodová.

Divadlo Na zábradlí má zase novou plnohodnotnou vývozní inscenaci. Blýskla se na hradeckém Divadle evropských regionů, objeví se v září i na Divadle Plzeň. Člověka z Pokorného Gazdiny roby mrazí a přepadá ho marný vztek z nezměnitelnosti dějů.

Gabriela Preissová: Gazdina roba, Divadlo Na zábradlí. Režie Jiří Pokorný, dramaturgie Radka Denemarková, Ivana Slámová, scéna Jan Štěpánek, kostýmy Kateřina Štefková. hudba a hudební výběr Michal Ničík, choreografie Petr Tyc.