Letošní již 23. ročník Mateřinky se uskuteční v termínu od 16. do 20. června. Pořadateli jsou domácí Naivní divadlo a město Liberec. Pravidelným a významným podporovatelem festivalu je Ministerstvo kultury ČR, letos poprvé významně přispěje i Liberecký kraj.

Přehlídka, která soustředí to nejlepší, co se v loutkovém divadle určeném nejmenším divákům předškolního věku urodí během dvou let, má v Liberci tradici již od 70. let minulého století. Během let získala mezi loutkáři i diváky velkou popularitu a přijíždějí na ni rády i zahraniční soubory. Stala se akcí mezinárodního významu, která poskytuje možnost porovnání tohoto specifického druhu tvorby v širším evropském kontextu. Od 90. let je otevřená všem divadlům, těm statutárním, i nezávislým skupinám a jednotlivcům.

Letošní ročník bude hostit představení osmi až deseti domácích a čtyř zahraničních souborů - z Kanady, Slovinska, Belgie a tradičními hosty budou opět slovenští loutkáři. Na festival se chystá i řada zahraničních pozorovatelů z celého světa.

Festivalová představení doplní expozice loutek z Naivního divadla v Severočeském muzeu. Vystaveny budou celé výpravy i soubory loutek z nejúspěšnějších inscenací současného repertoáru. V závěru festivalu budou rozdány ceny, které uděluje odborná porota.