Skupina Ready Kirken se v květnu nestačila divit, když si Strana občanů České republiky přivlastnila v předvolební kampani skladbu Zejtra mám a vůbec se s ní kvůli tomu nekontaktovala. "Jsme apolitická skupina a jediným naším vstoupením týkajícím se politiky byl koncert S komunisty se nemluví. Je neuvěřitelné, kolik jsme dostali rozhořčených reakcí od našich fanoušků, že jsme se zaprodali. Politika a muzika nejdou dohromady," řekl zpěvák a kytarista Ready Kirken Michal Hrůza. [celý článek]

Nepříjemně zaskočen byl na začátku července i Jura Pavlica ze skupiny Hradišťan, když slyšel na Primě fragment své písně Modlitba za vodu propagovat díl Studna ze seriálu Třicet případů majora Zemana. Prima uvedla, že za použití skladby zaplatí OSA v měsíčním vyrovnání, které má s organizací domluvené. Ani jeden z těchto dvou případů neskončil u soudu. "Veřejná omluva a stažení spotu je pro nás dostatečnou satisfakcí," řekl Hrůza.

Na OSA se nikdo neobrátil

Autorem písně Ten chléb je můj i tvůj, kterou zná české publikum v podání Václava Neckáře, je dnes již zesnulý skladatel Jindřich Brabec. Ochranný svaz autorský (OSA), který jej zastupuje, začal případ v Polsku zkoumat. Tvrdí, že se na něj nikdo z polské strany kvůli udělení licence na používání melodie neobrátil a že strana pravděpodobně porušila autorská práva.

Předsedkyně představenstva JUDr. Alexandra Wünschová - Pujmanová Právu řekla: "Podle mých informací byla v Polsku tato melodie provozována s jiným textem, než je v originálu. K takovému užití si dotyčný musí vyžádat souhlas nositelů práv. Není to tak úplně záležitost kolektivního správce, kterým je OSA, ale pokud Sebeobrana dílo použila bez svolení nositelů práv, došlo k porušení autorského zákona."

Souhlas k použití hudby s jiným textem by mohl dát buď Jindřich Brabec, případně jeho dědicové nebo nakladatel.

Polská strana ale skladbu prý používala už deset let a netušila, že pochází z Česka. "Ta píseň s námi existuje už více než deset let. Jeden z našich sympatizantů, pan Jerzy Suszycki, nám ji nabídl a se svou skupinou ji i hrál při různých příležitostech," uvedla místopředsedkyně Sebeobrany Genowefa Wišniowská. Strana už píseň na svých oficiálních internetových stránkách jako hymnu neuvádí a objednala si jinou.

Autorská práva chrání OSA na celém světě

Protože málokdo ví, jakým způsobem se souhlas vyžaduje, často se stává, že píseň prostě použije bez vědomí autora.

"Záleží na tom, jak by mělo být dílo námi zastupovaného autora použito. Pokud v původní verzi a na území České republiky, pak se stačí obrátit na OSA a my k užívání udělíme licenci," řekla JUDr. Wünschová - Pujmanová. Za licenci se přirozeně platí. Výše částek je uvedena v tabulkách, které jsou ke zhlédnutí na internetových stránkách OSA. Za vysílání reklamního spotu náleží například autorovi hudby v něm použité za každou započatou minutu odměna 500 Kč.

Pokud jde o užívání v zahraničí, vyřizuje se to prostřednictvím kolektivních správců, s nimiž má český OSA uzavřené smlouvy. "Nový uživatel se musí obrátit na autorskou organizaci své země. Autorské právo se totiž vždy řídí zákonodárstvím státu, v němž jsou díla provozována," uzavřela JUDr. Wünschová - Pujmanová.

Kolektivní smlouvu má OSA uzavřenou se všemi ochrannými organizacemi, které ve světě jsou.

Pro alba je třeba také žádat

Vlastní proces má i žádost českých interpretů o to, aby směli na svých albech použít hudbu zahraničního skladatele buď s původním, nebo novým textem. V této souvislosti se používá termínu coververze.

A&R Director vydavatelské společnosti Sony Music/Bonton Petr Čáp Právu mechanismus vysvětlil: "Chce-li někdo použít skladbu v původní verzi, tedy s původním textem, stačí uvést původní autory, kteří budou finančně vyrovnaní přes OSA."

Napadnout nového uživatele skladby by v tomto případě bylo možné, používal-li by skladbu v souvislostech vzdálených původní myšlence či nějak výrazně populistických.

Cosi podobného se stalo v případě Brabcovy skladby užívané polskou politickou stranou.

"Když chce interpret použít český text namísto původního, musí získat svolení od zástupce původního autora, jímž je ve většině případů nakladatel. Musí zjistit, kdo je jeho autorem a jakého má nakladatele. Většina nakladatelství je v Čechách zastupována. Potom je nutné poslat nakladateli oficiální žádost, v níž se uvádí jméno kapely, jaký je předpokládaný prodej nové skladby a kdy vyjde, přiloží se anglický překlad českého textu a nakladatel pak žádá o svolení autora textu a určuje podmínky, za kterých může být nová verze použita," vysvětluje Čáp.

Podmínkami jsou myšleny především finance, ovšem nakladatele může rovněž zajímat, zda například interpret nemá problémy se zákonem, není extrémisticky založený a podobně. Často se stává, že svolení neudělí. V jiných případech se na vyjádření čeká velmi dlouho.

"O výplatu autora nově vzniklého textu se většinou stará nakladatel. Dlužno dodat, že jen výjimečně jsou autoři původního textu velkorysí a podílí se na příjmech z užití skladby se svými českými kolegy," dodal ještě Čáp.

Použítí tzv. coververze na koncertech hlídá pořadatel. jeho povinností je hlásit OSA seznam skladeb, který skupina či interpret na jeho akci prezentovali. Pokud je mezi nimi nějaká převzatá, z poukázané částky od pořadatele OSA finančně vyrovnává původní autory.