Je druhou částí volné trilogie odhalující kořeny našich dnešních problémů. První byla úspěšná, na Ceny Alfreda Radoka v kategoriích inscenace a herecký výkon nominovaná hra S nadějí i bez ní aneb Milovali jsme Sovětský svaz, a zároveň jsme se ho báli. Třetí část – Smíření – o tom, jak se vyrovnáváme s vyhnáním Němců, teprve bude mít premiéru na podzim v pražské Komedii.

Na scénu nyní tedy vstoupila část prostřední. V centru její pozornosti je sondáž podstaty nacistické ideologie, která jako mor zachvátila kulturně vyspělou zemi v centru Evropy.

Marek Cisovský v roli Adolfa Eichmanna, Vladislav Georgiev - Rabín.

Marek Cisovský v roli Adolfa Eichmanna, Vladislav Georgiev - Rabín

FOTO: Právo - Jiří P. Kříž

Hlavní postavou Slyšení je Adolf Eichmann, jeden ze strůjců konečného řešení židovské otázky, unesený teprve v roce 1960 komandem Mossadu z Perónovy nacismu přející Argentiny a odsouzený o dva roky později k trestu smrti oběšením. V téměř sedmdesátileté historii Státu Izrael je to jediný výrok o tak výjimečném trestu. Byl vykonán.

Také Slyšení má už ve štítu ocenění – Cenu A. Radoka za text. Inscenace diváky jedinečným způsobem uzemňuje. Téměř z každé věty valící se ze scény do hlediště mrazí. Duchovní rozměr jednoho z největších válečných zločinců, hájícího svou čest nejenom před soudem jako poslušný, rozkazy plnící úředník, který „nikdy nezradil a nikdy nebyl svině“, pohlcuje každého. Děs, hrůza, nevíra v oprávněnost existence člověka jako živočišného druhu na Zemi.

Hlavně s přispěním Marka Cisovského, jehož Eichmann je dokonalou, výjimečně poučenou hereckou studií myšlenkových pochodů sebelitující se, do poslední chvíle však sebevědomé zrůdy, jednoho ze strůjců teorie o nadřazené rase opravňující k vyhlazení rasy jiné.

Marek Cisovský je Eichmannem pohybově a mimicky takřka identickým.

Marek Cisovský je Eichmannem pohybově a mimicky takřka identickým.

FOTO: Právo - Jiří P. Kříž

Ještě na prahu smrti Eichmann odkázal: „Ne, nemám žádné výčitky svědomí... Musím vám zcela upřímně říct, že kdybychom z těch 10,3 miliónu Židů, které uvádí statistik Korherr, pozabíjeli 10,3 miliónu, byl bych spokojený. Řekl bych – výborně! Vyhladili jsme nepřítele.“

Naléhavost celku naplňuje celý tým. Vedle monumenty a germánské idoly citujícího autora hudby Nikose Engonidise především herecký tým, ze kterého vedle Cisovského ční ještě Albert Čuba v roli generálního guvernéra okupovaného Polska Hanse Franka, a Vladislav Georgiev, zastupující v roli Rabína ponižované a vybíjené židovství...

Tomáš Vůjtek: Slyšení
Režie: Ivan Krejčí, dramaturgie: Tomáš Vůjtek, hudba: Nikos Engonidis. 2. března, Aréna Ostrava.

Celkové hodnocení: 100 %