Autor tak znovu oživil postavu ze své prvotiny ...a je čas zabíjet (1989). Tehdy Briganceho požádal o obhajobu černoch Carl Lee, který vzal do svých rukou odplatu za znásilnění desetileté dcerky, jehož se dopustili dva běloši.

Nyní se téma připomíná, protože Hubbard, odmítající věnovat majetek dvěma dospělým dětem, daruje devadesát procent černé hospodyni Lettii Langové. A strhne se samozřejmě právní bitva. Zástupci potomků se snaží přesvědčit soud, že ho k takovému rozhodnutí donutila, třeba i sexuálními službami…

Grisham si libuje v popisu různých charakterů a jako zkušený advokát i kliček, nefér výhod, které soudní řízení před porotou umožňuje. Nakonec není ani tak důležité, zda je Brigance od počátku přesvědčen, že Hubbardovo rozhodnutí nebylo učiněno pod vlivem žádných postranních úmyslů.

Znovu se připomíná rasová otázka, která má zvlášť na jihu USA hluboké kořeny. I když to na dnešních stromech není vidět, jejich základy byly syceny krví. V tom spočívá i největší ponaučení, před kterým Grishamovi hrdinové zmlknou a v úctě smeknou.

John Grisham: Platanová alej
Knižní klub, přeložil Jiří Balek, 552 stran, 399 Kč