Kontroverze byly nevyhnutelné, vzhledem k tomu, že film polsko-britského režiséra Pawla Pawlikowského zkoumá problematické vztahy mezi polskými Židy, katolíky a komunisty během holokaustu a po něm, což je historie, která dosud nebyla plně zpracovaná, napsala agentura AP.

Snímek vypráví příběh osiřelé mladé ženy Idy, která má na počátku šedesátých let složit řeholní slib a stát se jeptiškou. V té době se dozví o svém židovském původu a o tom, že její rodiče během druhé světové války zavraždili polští vesničané. Mnoho Poláků mimořádný úspěch tohoto díla oslavovalo. Včetně prezidenta a čelných představitelů polské kultury, kteří zisk Oscara pro nejlepší neanglicky mluvený film přivítali jako známku toho, že bohatá tradice polské kinematografie prožívá obrození.

Některé Poláky ale uráží, že se snímek nezmiňuje o žádných Němcích ani o tom, že Polsko bylo okupováno nacistickým Německem, které v Evropě vraždilo Židy masově. Nelíbí se jim ani to, že je obnažován polský antisemitismus, ale bez povšimnutí zůstávají Poláci, kteří Židům pomáhali a velice tím riskovali.

Málo objektivní pohled 

„Divák, který zhlédne Idu a neví nic o německé okupaci Polska a o německých protižidovských zákonech, získá dojem, že Poláci zabíjeli Židy,” napsal v deníku Rzeczpospolita publicista Michal Szuldrzyński.

„Je pravda, že něco takového se skutečně mohlo stát. Bohužel byly tisíce případů ostouzení a vraždění Židů jejich polskými sousedy... Pravdou dvacátého století jsou ale také tisíce Poláků, kteří Židy zachránili, a statisíce katolíků, kteří zemřeli v koncentračních táborech, což lidi v zahraničí občas překvapuje,” dodal Szuldrzyński.

Jaroslaw Kaczyński, šéf opoziční nacionalistické strany Právo a spravedlnost, prohlásil, že jako Polák má z úspěchu filmu radost. Nicméně také poznamenal, že by měl ještě větší radost, kdyby Oscara dostal snímek o Polácích, kteří za války Židům hrdinně pomáhali.

Liga proti hanobení Polska vyzvala tvůrce Idy, aby k filmu přidali prohlášení, které by vysvětlovalo, že Polsko bylo v letech 1939 až 1945 pod německou okupací, že Židy vyhlazovali Němci a že každý Polák přistižený, jak pomáhá Židům, riskoval nejen svůj život, ale životy členů celé své rodiny. Liga tvrdí, že na podporu této své výzvy shromáždila více než 50 000 podpisů. Režisér Pawlikowski tyto výtky odmítá a říká, že se nikdy nesnažil natočit historický film.

Židé zapletení do komunistických procesů

Někteří lidé z politické levice v Polsku film obviňují i z vyvolávání protižidovských stereotypů postavou Idiny tety, prokurátorky stalinistické éry, jež poslala některé Poláky na smrt, protože se stavěli proti Moskvou podporovanému komunistickému režimu, který po válce převzal moc.

To se dotýká jiné epizody dějin, která zatěžuje vztahy mezi Židy a křesťany v Polsku. Jde o to, že někteří Židé, kteří přežili válku, nastolení poválečného komunistického režimu přivítali a patřili k jeho počátečním vůdcům. Část Židů, kteří se stali prokurátory a soudci, byla zapletena do případů, jež skončily rozsudky smrti vynesenými nad polskými vlastenci, kteří bojovali proti nacistům a poté proti komunistům.

Polští Židé a historici přiznávají, že k tomu docházelo, ale zároveň tvrdí, že počet Židů, kteří se toho dopouštěli, je často nadhodnocován těmi, kdo chtějí ospravedlnit svůj nepřátelský postoj k Židům. Novináři se na tyto diskuse Pawlikowského zeptali po jeho čtvrtečním návratu s Oscarem v ruce do Varšavy. Režisér se k nim přímo nevyjádřil, ale řekl, že ve Spojených státech „se všichni divili, že si lidé v Polsku na ten film tolik stěžují”.