Příběh rytíře Ruprechta a démony posedlé dívky Renaty psal Prokofjev podle stejnojmenného románu ruského symbolisty Valerije Brjusova osm let, s kompozicí začal v roce 1919 a partituru dokončil v roce 1927. Skladatele zaujal příběh Renaty a její lásky k ohnivému andělovi Madielovi, který ji přivede až na hranici.

„Musí projít hořící branou. Máme tady několik rovin – symbolistní fantazijní román, strhující a emotivní hudbu z dvacátých let 20. století a současnost, tedy příběh viděný aktuálníma očima. Prolíná se tady svět magie, ale jde také o kryptogram, v němž si Brjusov vyřizuje účty se svými současníky,“ říká režisér Ohnivého anděla a ředitel NDM Jiří Nekvasil.

Po hudební i inscenační stránce jde o dílo mimořádně náročné, které klade divákům mnoho otázek v nábožensko-mystické rovině. Prokofjev při práci na libretu z významů Brjusovova textu mnohé zkrátil a pozměnil. Vytvořil ostře expresivní drama se silnými vášněmi, romantickou jasností a emocionálním výrazem.

Roli Věštkyně v Ostravě vytvoří mezzosopranistka Eliška Weissová (na snímku) v alternaci se Zuzanou Švedou.

Roli Věštkyně v Ostravě vytvoří mezzosopranistka Eliška Weissová (na snímku) v alternaci se Zuzanou Švedou.

FOTO: NDM – Martin Popelář

„Partitura Ohnivého anděla je originální, protkaná nebývalou, až impresionistickou barevností, dynamičností, snovostí, mnohovrstevnatými proměnami nálad i strhujícím zvukem, zejména v mezihrách.

Jedná se o dílo, které je neobyčejně technicky a výrazově náročné pro pěvce, orchestr i sbor, ale také i nesmírně významově náročné pro diváka. Nicméně ostravský operní soubor již nejednou prokázal, že dokáže podobně náročnou partituru naplnit obrovským výrazem i energií,“ charakterizuje dílo dirigent Robert Jindra. A dramaturg inscenace Daniel Jäger dodává: „Premiérou opery Ohnivý anděl rozšíříme dramaturgickou řadu Operní hity 20. století a zároveň završíme projekty trojlístku autorů Paula Hindemitha (Cardillac), Igora Stravinského (Život prostopášníka) a právě Sergeje Prokofjeva, jejichž umělecké osobnosti díky pozvání někdejšího šéfa opery Jaroslava Vogela doslova uchvátily předválečnou Ostravu.“

Jako Renata se v alternaci představí Iordanka Derilova, Morenike Fadayomi a Elena Suvorova, Ruprechta vytvoří Martin Bárta a Ulf Paulsen, v dalších rolích účinkují Yvona Škvárová, Erika Šporerová, Zuzana Šveda, Eliška Weissová, Oleg Kulko, Gianluca Zampieri, David Szendiuch, František Zahradníček, Martin Gurbaľ, Peter Mikuláš a další pěvci. Uvedení Ohnivého anděla je jedním z očekávaných vrcholů této operní sezóny.