Bylo to v domě Minuta nebo U Minuty 2/3 vedle orloje. Ve čtvrté třídě přešel malý Kafka do německého státního gymnázia v paláci Kinských na Staroměstském náměstí.

V Bílkově ulici 10/868, naproti dnešnímu hotelu Intercontinental, začal v letech 1914 - 1915 pracovat na Procesu, který ho snad nejvíce proslavil. Do světa ho vyslal přítel Max Brod, který neposlechl autorovo předsmrtné přání, aby zničil všechny rukopisy.

Brod žil až do svého sňatku v roce 1913 v ulice Skořepka 1/27 v posledním patře, kde se scházeli spolu s Kafkou i Felixem Weltschem a Oskarem Baumem, aby si předčítali ze svých prací. V srpnu 1912 se v tom domě seznámil Kafka s Felice Bauerovou, s níž si od září dopisoval a později se s ní dvakrát zasnoubil. Veřejnost tak o slavném pražském rodákovi ví zase víc.

Pražské Vademecum Franze Kafky napsali oba autoři při příležitosti literárního festivalu Kafka - Borges, Buenos Aires - Praha.