Na letošním, již pátém ročníku se od 16 hodin opět prolnou světy, účinkující, diváci i pohledy na samotné téma chudoby a bezdomoví. Divadlo se otevře všem, kteří do něj trefí. S pomocí dobrovolníků, dárců a partnerských firem zde potřebným, vedle kulturních zážitků, poskytnou organizátoři také teplé nápoje, jídlo a základní potřeby.

Kulturní program nabízí všem, kteří projeví zájem, novou inscenaci souboru DivaDno nazvanou Století očima umělce, inspirovanou básněmi Jiřího Koláře a Františka Gellnera, dále výstavu i dobročinnou dražbu děl předních českých fotografů Blanky Lamrové, Alžběty Kopecké, Bohdana Holomíčka, Micheala Duse a Ondřeje Němce, benefiční koncert patronů souboru Dáši Vokaté a Oldřicha Kaisera, jakož i řadu dalších akcí.

DivaDno vzniklo v září roku 2010 spojením profesionálů z oblasti umění a terapeutických přístupů. Svými aktivitami zasahuje sociálně vyloučené na okraj české společnosti. Nabízí jim pozornost, čas, prostor a společenskou resocializaci. Cílem je jejich propojení s majoritní společností pomocí volnočasových aktivit. Lidem bez přístřeší pomáhá jak konkrétní hmotnou pomocí, tak i tím, že bezdomovce zapojuje do hraní divadla.

„Naše organizace pracuje čistě dobrovolně, nemáme kancelář a administrativní náklady, všechny dary investujeme do potřebných a pomoci jim. S lidmi ohroženými sociálním vyloučením hrajeme divadlo, které je jednou z forem jejich terapie. Všichni naši klienti se zdržují alkoholu a každý den na sobě pracují,“ říkají organizátoři Bezdomoveckého dnu v Divadle Komedie a dalších prospěšných aktivit. Kolem bezdomovců chodíme dnes a denně. Možnost poznat je blíž a konkrétně jim pomoci nabízí právě tato akce.