Jacques Offenbach zemřel 5. října 1880, několik měsíců před provedením díla. Všichni muzikologové se dosud shodovali v názoru, že tato partitura, kterou při provedení díla v únoru 1881 použil Jules Danbé, shořela při požáru Komické opery v Paříži v květnu 1887. Ke všeobecnému překvapení se však objevila při nedávné reorganizaci knihovny pařížské Opery. Rukopis obsahuje úpravy provedené samotným skladatelem, a tak lze nyní jasně odlišit další úpravy díla učiněné až po Offenbachově smrti.

Pařížská Opera rukopis předala do úschovy Francouzské národní knihovně, ale autorská práva jí zůstávají a před předáním si pořídila digitální kopii.

Poslední Offenbachova opera je mnohem vážnější než jeho předchozí díla, většinou satirické operety. Offenbach ji nedokončil, toho se po jeho smrti ujal jeho blízký přítel Ernest Guiraud.

Opera byla poprvé uvedena v zahraničí v Ringteatru ve Vídni, ale požár divadla v roce 1881 zničil verzi Hoffmannových povídek, kterou pro divadlo připravil Guiraud. Oba požáry, ve Vídni a v Komické opeře v Paříži, přispěly k pověsti o tom, že je Offenbachova opera prokletá.