Plátno Vanoucí modře III je poslední z cyklu původních čtyř obrazů, který byl dosud v soukromých rukách – jedno ze čtveřice pláten malíř zničil a zbylá dvě jsou ve sbírkách pařížského Centre Georges Pompidou a pražské Národní galerie.

„Tato malba, která je vyvrcholením zmiňovaného cyklu, zachycuje v harmonii tvarů a barev Kupkovy umělecké ambice a poukazuje na metodu, skrze kterou umělec nahlížel na přírodu a hledal v ní abstraktní tvary, kterými následně znázorňoval svůj zájem o duchovní a mystickou stránku světa," napsala aukční síň v tiskové zprávě před dražbou.

Většina ze 44 vzácných uměleckých děl nabízených na londýnské aukci moderního umění se prodala. Nejvyšší cena se vydražila u obrazu Vue sur l’Estaque et le château d’If od francouzského mistra Paula Cézanna, a to 13,5 miliónu liber (499 miliónů korun). Zájem byl například i o obraz dvou dívek od Amedea Modiglianiho, jehož dražební cena se vyšplhala na 7,6 miliónu liber (281 miliónu korun).