Tak po známé Schubertově symfonii č. 8 h moll „Nedokončené“ (autor stačil napsat jen první dvě věty), podané ve svižném a tempově i dynamicky precizním provedení, zaznělo dílo skladatele Zdeňka Lukáše, který zemřel v roce 2007. Kantátu Celý svět zpívá chystanou právě pro ČNSO nestačil autor úplně dokončit. Naštěstí fragment, který zanechal, je tak celistvý, že ho lze v mírně upravené podobě uvádět. Z pěti částí dokončil Lukáš čtyři – úplně českou a téměř úplně italskou, německou a francouzskou, prokládanou vždy latinským názvem Mundum amat cantare.

V provedení Českého filharmonického sboru Brno a ČNSO měla pod Peškovou taktovkou kantáta všechny základní znaky Lukášova stylu – emocionální sílu, schopnost sdělnosti a přístupnou melodičnost. V orchestru exponuje autor především žestě, které tvoří k velkému sborovému celku nápaditý kontrast. Poslání skladby je, jak dokládá i název, veskrz radostné, je to tedy i odkaz skladatele, který vokální tvorbu miloval.

Pokud je to skutečně poslední dílo devětasedmdesátiletého skladatele (nikdy nevíme, co se v jeho odkazu ještě najde), je to rozloučení důstojné a pro autorovu osobnost i typické. Úspěch u publika zaplněného sálu byl veliký a vedle Peška pochvalme i sbormistra Jana Ocetka.

Koncert zakončil Pešek s orchestrem uchvacujícím způsobem podanou meditativní první větou Adagio z nedokončené 10. symfonie Fis dur Gustava Mahlera. Skladba po Lukášově dílu velice kontrastní uzavřela podařený večer nedokončených.