S tím je spojena jedna výhoda: partneři ze světových muzeí a galerií se mu nebojí zapůjčit své umělecké poklady.

Diváci tak v Ostravě už viděli zlaté relikviáře z pokladnice v Cáchách i z chrámu San Marco v Benátkách nebo zlatý poklad Karla IV. se Slezské Středy.

Probíhající výstava Od Alexandra k Tamerlánovi je neméně atraktivní. Nabízí umělecké a archeologické cennosti spojené s existencí Hedvábné cesty, která od starověku až po novověk propojovala Asii s Evropou.

Mezi třemi sty exponáty byl do Ostravy zapůjčen i zlatý poklad z doby stěhování národů z Nagyszentmiklóse, Svatoštěpánský korunovační meč uherských králů nebo hrobová výbava tráckého válečníka z Čatalky v Bulharsku s honosnou jezdeckou přílbou z postříbřeného bronzu.

Hedvábná cesta je představena nejen jako obchodní tepna, ale také jako směr, jímž v antice i ve středověku vedla v obou směrech válečná tažení. Našich zemí se téma přímo dotýká invazí Avarů, Maďarů a Tatarů.

Výstava v Ostravě skončí již 28. února, organizátoři však slibují další pokračování, které se bude týkat staré kultury Uzbekistánu a Íránu. Vyvrcholením by pak měla být v roce 2018 mezinárodní výstava nazvaná Hedvábná cesta.