Zaplnit mezeru se pokusí v úterý PKF - Prague Philharmonia v rámci svého cyklu Krása dneška. Mimo jiné přiblíží i velmi originální tvorbu klíčové postavy americké meziválečné avantgardy Charlese Ivese. Zazní jeho druhý smyčcový kvartet.

Na programu jsou dále Sonáta pro klarinet a klavír Johanny Magdaleny Beyerové a Diafonická suita pro sólový hoboj Ruth Crawford Seegerové.