Roman Ludva: Poslední ohňostroj

Pátý autorův román se odehrává trochu po remarquovském vzoru, ale čtyři protagonisté mají za sebou jen mírové, snad až příliš banální války osobní (nepočítáme-li tu studenou). A v jejich osudech se promítá zkušenost nám důvěrně známá, nejistota, relativita, sklon k sentimentu. Jenže Ludva je i tady především vypravěč příběhů s tajemstvím, které nakonec vyjeví.

Vydává Host

Jiří Smrž: Eurydika v uhelném dole

Zvláštní poezie "z ptačí perspektivy ptáka přikovaného", psaná jakoby "z vrcholu hory, z dálky na dotek". Zdálo by se experimentální, neuchopitelná, občas drásavá, ale i zpěvná a malebná. Nedávno padesátiletý autor v sobě nezapře jihočeského minnesengra, zcestovalého folkového pištce s přesahem intelektuálního snivce a touhou býti božím básníkem. Píše...slzami rudými /.../ aby dýchat se / aby zpívat se dalo / v uhelném dole.

Vydává Klokočí / Knihovna Jana Drdy

Charles Baudelaire: Fanfarlo

Madame, politujte mě, či spíše litujte nás, neboť mám mnoho bratrů téhož druhu; nenávist ke všemu i k sobě samým vede nás k těmto lžím. Ze zoufalství, že se nemůžeme státi vznešenými a krásnými přirozenými prostředky, nalíčili jsme své tváře tak bizarně. Tak jsme se přizpůsobili falšování svého srdce, tak jsme zneužili mikroskopu, studujíce hnusné hlízy a nízké vředy, jimiž jest poseto, že jest nemožno, abychom mluvili řečí ostatních. Ti žijí proto, aby žili, my však, běda!, žijeme, abychom věděli. Tak proklatec Baudelaire ústy Samuela Cramera v próze Fanfarlo (1847) vysvětluje naslouchající dámě osud umělců. Jak prosté, aktuální a stále provokující...

Přeložil Vl. Žikeš, doslov Jan Suk. Vydává Concordia

Isa Engelmann: Návrat pod zelenou střechu

Autorka narozená díky otcově zaměstnání v indické Bombaji prožila 2. světovou válku v Liberci, a přestože měla britské občanství, musela v roce 1946 opustit liberecký dům a odejít do americké okupační zóny v Německu. Nakonec založila rodinu v italské Veroně. Po téměř 50 letech navštívila Liberec a ze svých pocitů, zážitků a myšlenek později "složila" prozaický text (v Německu vyšel pod názvem Modrý šeřík). Podobné knihy jsou možná tím nejpodstatnějším poselstvím pro někdejší krajany i výbory a spolky pro usmíření. Dům svítí zářivou bělobou. Tak, jak ho mám ve vzpomínkách. Tehdy byl nový. Teď byl čerstvě natřený. Dobré znamení!

Přeložil Luboš Příhoda. Vydává Nakladatelství Bor