Během 20. století obraz historici umění střídavě přijímali a odmítali jako autentické dílo Johannese Vermeera (1632-1675). Teprve po desetiletém bádání, které zahrnovalo chemické analýzy barev i rentgenové snímky plátna, se experti koncem loňského roku shodli, že patří k 35 dochovaným Vermeerovým obrazům a že byl namalován někdy kolem roku 1670.

Díky obrovskému zájmu rychle převýšila vyvolávací cenu tří milionů liber. Vítěznou sumu nabídl aukční síni Sotheby's anonymní zájemce telefonicky.

Naposledy bylo Vermeerovo dílo nabídnuto ve veřejné dražbě roku 1921. Jiné bylo prodáno mezi soukromými sběrateli před 49 lety.