Více než třemi stovkami fotografií vybavený svazek vypráví o Hrabalovi prostřednictvím Hrabala samotného. Mazal rekonstruoval spisovatelův život za pomoci jeho textů, citacemi důkladně doloženými především díky Sebraným spisům Bohumila Hrabala, které v závěru autorova života stačil vydat Václav Kadlec, Hrabalem ostatně podobně fascinovaný jako Mazal. Ten vyhledal ale i další prameny a nerozpakoval se využít také některých ústních svědectví. Aby si laskavý čtenář udělal představu o rozměru takové práce - těch citací je bez padesátky tisíc.

Nakladatelství Torst touto knihou završuje pozoruhodnou monografickou trilogii: nejprve vydal důkladný literárněvědný rozbor Milana Jankoviče Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala (1996), poté studii Jiřího Pelána Bohumil Hrabal: Pokus o portrét (2002). Mazalova kniha však i v tomto vysoce kvalifikovaném společenství představuje výjimečnou událost.

Autor není literárním vědcem, ani se za něj nevydává. K Hrabalovi jej váže vztah zamilovaného ctitele, který si musí dávat sakra pozor, aby se vyhnul nekritické adoraci a udržel sám sebe na uzdě snahy o co nejpravdivější výklad.

A jistě se najde kritik, který se bude pídit po chybách, pamětníci možná zpochybní i některé výklady, patrně se můžeme těšit také na pár horkých či rozhorlených polemik... Ty ale těžko co změní na zprávě, že se tu objevila Bohumila Hrabala důstojná kniha obsahem i zpracováním. Je skvostná.

Tomáš Mazal: Spisovatel Bohumil Hrabal

Torst 2004
 454 stran, cena neuvedena