Soubor nastudoval řadu inscenací v rozhlase i mimo něj, jeho členové působí v dětských rolích na jevištích mnoha divadel, počínaje pražským Národním divadlem. Jeho činnost ale, zdá se, ohrožuje chystaná restrukturalizace, jež má DRDS sloučit s rozhlasovým Dětským pěveckým sborem (DPS). Spojení oznámil ředitel Centra uměleckých těles, soutěží a přehlídek ČR Jan Simon v dopise adresovaném rodičům členů DRDS. Podle Simona bude díky systémovým změnám soubor fungovat od ledna příštího roku efektivněji a zvýší svůj organizační, pedagogický i umělecký potenciál.

Rodičům se to ale nezdá. Už proto, že jedním z prvních kroků chystané restrukturalizace je okamžitá výpověď daná dosavadním uměleckým vedoucím souboru, manželům Zdeně a Václavu Fléglovým, kteří soubor vedou 25 let. Vedoucím nově vzniklého tělesa má být současná produkční Jana Říhová a pomáhat jí mají lektoři v oblasti rozhlasových forem, dramatu, hudby i techniky. Simon to pokládá za přínosné, ale každý, kdo kdy v nějakém souboru působil, ví, že kvalitu může zaručit jen silné a jednotné vedení zkušených osobností, kterých je pomálu a velmi těžko se hledají. Zvláště v případě práce s dětmi.

Rodiče a příznivci souboru proto vytvořili petici Zachraňte DRDS, která požaduje vysvětlení a konzultaci chystaných kroků. Petici podpořilo mnoho osobností sympatizujících s DRDS, mj. spisovatelka Irena Obermannová, Přemysl Rut, Daniel Fikejz, Ladislav Špaček, Petr Vichnar, herci Jiří Chalupa, Jiří Bábek, Marek Eben, Břetislav Rychlík, Václav Vydra aj.

Ke svým začátkům v DRDS se vždy hrdě hlásil i herec Josef Vinklář, který byl jeho členem od roku 1942.

FOTO: archiv DRDS

„Dovolte, abych vyjádřil znepokojení nad osudem DRDS,“ píše ve svém vyjádření umělecký šéf Činohry Národního divadla, režisér Michal Dočekal. „Neradi bychom přišli o dětské účinkující pro naše divadelní inscenace,“ dodává.

Iniciativa na záchranu DRDS požaduje mj. zachování samostatnosti souboru i míst jeho vedoucích, vypsání transparentního výběrového řízení na vedoucí souboru, přičemž do konce této sezóny by soubor měli vést i nadále manželé Fléglovi. A celou kauzu by měla prošetřit Rada ČR. Své požadavky formulovala iniciativa v otevřeném dopise, v němž se mj. píše: „Aktuální situace a její popis v podání Jana Simona vytváří mnoho dotazů a působí v našich řadách znepokojení a zdravé naštvání. Snaha o sdružení s jiným uměleckým tělesem pod hlavičkou efektivnějšího vedení vede k absolutnímu rozmělnění činnosti DRDS a k jeho faktickému zániku. Otevřenou formu dopisu volíme, neb se domníváme, že situace Dismanova rozhlasového dětského souboru vzhledem k jeho významu je věcí veřejného zájmu.“

Český rozhlas pozval rodiče na informativní schůzku 4. listopadu, kde chce Jan Simon představit nové fungování DRDS. Část nespokojených rodičů však svolala schůzku již na pondělí 20. října.