Pro organizátory z muzea Louvre a z pařížské Národní knihovny šlo o příležitost, jak plně představit nejen francouzskou gotiku 13. století, ale i rozkvět pařížské kultury, vzdělanosti a také heroismus křížových tažení proti muslimům, z nichž to v roce 1270 se stalo pro francouzského krále osudným.

Z řady muzeí a knihoven byly do Paříže zapůjčeny sklomalby, iluminované rukopisy, sošky ze slonoviny, šperky a zlatem se lesknoucí relikviáře. Vedle umění symbolizujícího luxus královského dvora najdou zájemci vybrané monumentální sochy z velkých francouzských katedrál. Rekonstruován je bývalý trezor královské kaple SainteChapelle, jehož četné poklady obdivovali v Paříži kdysi i císař Karel IV. a jeho syn, český král Václav IV.

Výstava potrvá do 11. ledna. Na její přípravě se od počátku podílel i slavný francouzský historik Jacques le Goff, který v dubnu zemřel. Pocta Ludvíkovi IX. je tak Francouzi chápána i jako pocta Le Goffovi, jenž se stal autorem nejpůsobivější biografie tohoto krále, která před několika lety vyšla i v českém překladu.