„Česká televize má v tuto chvíli k dispozici komplexní analytické nástroje pro to, aby mohla mapovat vývoj mnoha parametrů, veřejné hodnoty, kvality pořadů, spokojenosti diváků či sledovanosti. V souladu se světovými trendy ale i u nás stále více diváků upouští od klasického sledování televize, nechce se vázat konkrétním programem v konkrétním čase a naopak si selektivně v našem ivysílání vyhledává pořady v době, která jim vyhovuje nejlépe. Chceme být na tento trend připraveni, a proto už několik měsíců testujeme metodiku vyhodnocování sledovanosti pořadů na internetu,“ sdělil Dvořák.

„Metodika vychází z celkového času, po který všichni uživatelé daný pořad ve webovém prohlížeči sledovali. Aby byl člověk započítán jako divák pořadu, musí ho zhlédnout celý. Pokud zhlédne jen jeho polovinu, bude započítán jen za ‚polovinu‛ diváka apod. Nejde tedy o prostý počet spuštění videa, který skutečnou sledovanost nadhodnocuje,“ dodala k výpočtu vedoucí výzkumu ČT Renata Týmová.

K výpočtu sledovanosti televizních pořadů na internetu ČT využije data Asociace televizních organizací a hrubá data o přehrání jednotlivých videí umístěných na webových stránkách ČT, která získá díky NetMonitoru, což je výzkumný projekt poskytující informace o návštěvnosti českého internetu a sociodemografickém profilu jeho návštěvníků.