Hermann Hess Pohádky
V cyklu Sebraných spisů Hermanna Hesseho vycházejí jeho Pohádky, v nichž nadčasová témata řeší pohádkovým vyprávěním.

Vydalo Argo, 198 kč

Jan Kumpera: Jak (se) učit

Vydávaný výběr Komenského myšlenek je zaměřen na vzdělání, výchovu a všelidské otázky. Dosud  vyšly většinou obsáhlé antologie, a to podle jednotlivých děl, zde jsou Komenského myšlenkové "perly", tj. zajímavé sentence a myšlenky, uspořádány do dvaceti  kapitolek, bloků, podle vybraných témat (o škole, o učitelích, o lenosti, o kázni, o knihách apod.). Kapitolky jsou přitom vždy uvedeny přímo slovy Komenského, částí jeho výroku, citátu, tak, aby bylo zjevné zaměření. Preferovány byly Komenského české knihy, zvláště tzv. Česká didaktika.
Vydává Mladá fronta,  119 Kč

 

Joska Skalník: sny - situace - hry

Modrostříbrná kniha, složená převážně z obrazových reprodukcí a textů Josky Skalníka a doplněná krátkými studiemi předních historiků umění (Vlasta Čiháková-Noshiro, Jiří Šetlík, Anna Fárová), podává obsáhlý přehled nejen Skalníkových koláží, grafik a obrazů, ale i objektů, instalací a společenských projektů.

Vydává Gallery, 999 Kč.

 

Bulat Okudžava: Zrušené divadlo

Vzpomínková próza Bulata Okudžavy (narozen 1924) zachycuje období autorova dětství, dvacátá a třicátá  léta, prožitá střídavě v Moskvě, na Urale a v rodném kraji jeho rodičů. Na osudech početných chlapcových příbuzných - tet, strýců, babiček, dědečků, ale především otce a matky - je sugestivně vylíčena atmosféra vzmáhajícího se ruského bolševismu a následné trpké prozření a rozčarování. Okudžava se stává bezděčným účastníkem těchto politických bojů, majících pro mnohé členy rozvětvené rodiny tragické důsledky, a po šedesáti letech se pokouší  se svou zkušeností vyrovnat autobiografickou prózou.

Vydává Jota,  278 Kč

Stephen Leacock: Maloměstské poklesky

Třináct miniatur kanadského humoristy a satirika Stephena Leacocka představuje autora jako mistra slovního vtipu, laskavého šprýmu i břitké parodie. Povídky trefně postihují nejrůznější podoby lidského sobectví, snobismu či zkostnatělosti, aniž by přitom ztratily svůj bytostně humanistický základ.
Vydává Paseka