Jan Němec vystudoval v Brně sociologii a religionistiku a pracuje jako redaktor zaměřený na českou beletrii v nakladatelství Host, které jeho knihu vydalo.

V románu se věnuje životu Františka Drtikola, slavného českého fotografa, který se proslavil hlavně portréty a akty. Později se věnoval malbě.

Byl také průkopníkem buddhismu v Čechách. V době, kdy u nás o východní filozofii téměř nikdo nic nevěděl, Drtikol už meditoval a přeložil do češtiny zásadní texty buddhismu (Střední nauka Nágardžuny, Dharma teorie i Tibetské knihy mrtvých) a dále i díla taoistická a upanišády.

Obálka knihy Dějiny světla

FOTO: Host

Kniha Dějiny světla byla nominována na cenu Magnesia Litera a je druhým českým dílem, které dostalo evropskou cenu. První byl Milostný dopis klínovým písmem od Tomáše Zmeškala.

Cena EU za literaturu se uděluje každoročně spisovatelům z členských zemí EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a kandidátských zemí. Cena je dotována částkou 5000 eur.