"Výstavu jsem zrušil jako nehorázný podvod," řekl Právu generální ředitel Národní galerie Milan Knížák. "My jsem tu chtěli představit gobelíny významných českých výtvarníků, které byly v této manufaktuře vytvořeny. Jenže ředitel gobelínky Jan T. Strýček pověsil na stěny 15 svých vlastních tapisérií a pouze čtyři díla od jiných umělců. Prostě zneužil prezentace k tomu, aby si u nás udělal téměř jen a jen svojí výstavu."

Strýčkova díla, zobrazující cukrové maliny, Milan Knížák označil za poloviční kýč. "Nikdy bych pana Strýčka v Národní galerii nevystavoval - na to jeho tvorba nemá patřičnou úroveň," řekl Knížák Právu.

Další gobelíny, jejichž předlohami jsou díla známých umělců - Vladimíra Kokolii, Petra Kvíčaly, Karla Malicha, Stanislava Kolíbala a dalších, měly být vystaveny v rámci projektu Actual Textile Art na podlaze Malé dvorany tak, aby je mohli vidět diváci z ochozů paláce. Milan Knížák zrušil i tuto část kvůli nevhodné instalaci, která odporovala bezpečnostním a protipožárním předpisům.

Ještě na tiskové konferenci proti položení děl nikdo z NG neprotestoval. Knížák jen připomněl, že výstava "na podlaze" se musí přizpůsobit případným akcím ve dvoraně - v takovém případě by se díla musela na čas odstranit.

Podle ředitele manufaktury Jana T. Strýčka se výstava s plným nasazením připravovala po dobu pěti měsíců a její koncepce byla předem dohodnuta s Národní galerií. Manufaktura připravila i katalog s textem docenta Tomáše Vlčka, ředitele sbírky moderního umění NG. "Jen katalog nás stál 350 tisíc korun a pak si přijde pan Knížák a řekne, že se má všechno svěsit dolů," řekl Právu Strýček. Právu však potvrdil, že většina na stěnách umístěných děl byla vytvořena podle jeho návrhů.